Varför

"-Hörru Andreas!" 
"-Det är mycket som ser ut som en spik om man bara har en hammare, döö!".


Vad menade min dåvarande chef den där gången för nu mer än 25 år sedan?


Efter en till synes snirklig resa mellan litet och stort, snabbt och långsamt, lågt och högt, svårt och ännu svårare tror jag att jag förstått vad han menade.


Det är ett hantverk att leda...


Det handlar inte om att vara "verktygsexpert" eller "flest verktyg vinner", inte heller om att kunna rabbla "de 10 LEAN-principerna" på 10 sekunder, rita Ishikawa-diagram i sömnen, eller recitera Lyssa Adkins föredrag om "Agile Coaching" utantill. Nej , snarare är det, precis som för hantverkaren, att förstå vilket verktyg som lämpar sig bäst för vad och när.


Ibland är att vara tyst, lyssna, vara nyfiken, fråga  och visa genuin respekt de bästa verktygen för att lösa svåra tekniska eller organisatoriska utmaningar.


Tjänster

MAangement


Jag kan hjälpa er som interimschef eller projektledare i flertal olika positioner. Produktutveckling, Kvalite, Produktion, Inköp, Eftermarknad, Programledning eller Platschef. Har ni behov av chefsstöd eller vakans i ledningsgruppen?

Har ni en tillfällig frånvaro, är ni osäkra på rekrytering eller står ni inför en tuff ledarutmaning? Jag kan hjälpa er att hålla ställningarna och att komma vidare.

Regulatory Affairs


Jag kan hjälpa er utveckla, implementera och förvalta ledningssystem och processer för produktutveckling, produktion, tjänsteverksamhet och eftermarknad, dessutom inom områden som är strikt reglerade såsom Medicinteknik och Flygindustri. Jag har bred erfarenhet inom regelverk(FDA/EASA) och standarder(ISO9001/1400) och har haft specifika ansvarsroller (NPH) och kvalitetschef samt svarat upp på revisioner från både FDA, Transportstyrelsen och tredjeparts ( ex.DNV)

eNGineering


Finns det ett tekniskt problem, en produktion som skall startas flyttas eller som inte fungerar, en process som skall optimeras eller styras, en prototyp som skall utvärderas eller en ny produkt som skall industrialiseras? Får ni kundklagomål som är svåra att bedöma, sortera och prioritera? Behöver kostnader reduceras eller ledtid förkortas?

Hör av er om ni vill ha ett bollplank, tips eller om jag skall hjälpa till att driva!

Jag älskar tekniska utmaningar och har stor erfarenhet av att driva olika "task force" och att hantera kunders förväntningar.

Verksamhets-utveckling


Ständiga förbättringar är grunden till allt förbättringsarbete. Jag kan utbilda, motivera och hjälpa er både komma igång och komma vidare, bli mer kreativa och skapa innovationer. Med välkända metoder och med rätt erfarenhet kommer man långt, med ledningens engagemang och förståelse för sin roll hur långt som helst! Att koppla det lilla till det långsiktiga, att omvandla långsiktiga affärsmål till handlingsplaner och innovationer, att visualisera, leda och motivera. 

Att utbilda och handleda inom förbättringsverktyg såsom PDCA, FMEA, VFA etc. ingår såklart också om ni vill.

Detta är Marang AB

Andreas Augustini

Linjechef
Projektledare

Programledare

Styrgruppsmedlem

Ledningsgruppsmedlem
Kvalitetschef
Projektkontorschef

Produktionstekniker

Industraliseringsansvarig

Reklamationshanterare

Kvalitetsingenjör

Verksamhetsutvecklare

Metodutvecklare

Affärsutvecklare

Coach

Ledare

Andreas Augustini

PDCA
FMEA
Strategi och målstyrning
Innovation
EASA och EMAR
FDA och MDD

SPC

SWOT
SCRUM

Visualisering

VSM

5S

ISHIKAWA

DFA och DFM
ISO9000 och 14000

PARETO

GAUGE R&R

Omdömen

Kontraktsansvarig

Jag vet att det är många vi har omkring oss som verkligen uppskattar ditt engagemang och dina kunskaper och ser dig som deras närmaste mentor. Jag känner likadant, om du byter uppgifter kommer det att bli ett väldigt stort hål som du lämnar efter dig.

Projektledare 1

Du Andreas… DU om någon har förmåga… du är en personifierad sådan. Att du driver, vill förtydliga, vara pragmatisk, orädd ger oss andra förutsättningar.

Tänk att du alltid vet vad jag behöver :)

Projektledare 2 ger feedback till sin linjechef

Jag tycker att Andreas är väldigt bra på att fråga om vi behöver hjälp. Han är inte rädd att räcka upp handen och springa när det behövs stöd i projektet.

När han väl har fått en aktion så tar han den och släpper inte taget innan det är löst. Detta upplever jag som väldigt positivt och känns skönt att det finns en person som jag kan eskalera behov av stöttning till.

Jag tycker även att Andreas är bra på att ge feedback.

Jag tycker även att det är bra att Andreas vågar säga ifrån och ifrågasätta på möten.

Jag hör detta även från andra.

En annan bra egenskap är att när han har argumenterar för något som var fel (vilket händer oss alla) så vågar han komma tillbaka och be om ursäkt och säg att du hade rätt efter att ha grävt fram vad som var sant i just den frågan.

Systemarkitekt

Tråkigt att du lämnar oss, i synnerhet mig, du har varit en fast punkt att hålla sig i.

Tidigare chef

När man anlitar dig Andreas är det inte bara dig man får utan man får även tillgång till hela dit stora nätverk.

Projektteam

”Årets logistiker är en person som med sin djupa kunskap från olika utvecklingsprojekt och med en lysande förmåga att på ett tydligt och enkelt sätt förmedla sin kunskap såväl internt som extern hjälpt oss alla att lyfta oss till nya höjder i våra olika delprojekt.

Andreas Augustini har ett driv som få men ändå alltid tid för ett supportande samtal på vägen mot målet.

Så tack för den här tiden i projektet och lycka till i den nya rollen”

Vi kunde inte få en bättre programledare!

Projektledare 3

Jag uppskattar att jobba med dig. Du är väldig kompetent och drivande (och snäll när det behövs!).

Medarbetare 1

Framför allt vill jag tacka dig för den tid vi haft tillsammans och inte minst ditt fantastiska stöd under sista halvåret. Jag håller gärna kontakten framåt.

Linjechefskollega 1

Du är vår stöttepelare här i verksamheten Andreas! Jag förlitar mig på ditt stöd i många frågor, jag är ju ganska ny här.

Kunder

Vill du komma i kontakt?